Σπίτι > Νέα > Νέα του κλάδου

Πώς να λύσετε γρήγορα τη βιομηχανία πνευματικών εξαρτημάτων;

2023-07-24

Τρέχουσα κατάσταση της πνευματικής βιομηχανίας
1.1 Η οικονομία λειτουργεί καλά και η παραγωγή και η λειτουργία αυξάνονται σταθερά

Η πνευματική βιομηχανία της Κίνας έχει διατηρήσει μια καλή οικονομική λειτουργία από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 μέσω της προσαρμογής της δομής του προϊόντος και της βελτίωσης της λειτουργίας και της διαχείρισης, με σταθερή και διαρκή ανάπτυξη της παραγωγής. Η αύξηση των εσόδων από πωλήσεις της βιομηχανίας πεπιεσμένου αέρα τα τελευταία χρόνια φαίνεται στο σχήμα.


Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της China Hydraulic and Pneumatic Seal Industry Association σε 55 μεγάλες επιχειρήσεις στον κλάδο του πνευματικού αέρα το 2002, η ολοκλήρωση διαφόρων οικονομικών δεικτών φαίνεται στον παρακάτω πίνακα


1.2 Το πεδίο εφαρμογής της πνευματικής τεχνολογίας διευρύνεται σταδιακά και νέα προϊόντα εμφανίζονται συνεχώς

Η ανάπτυξη οικιακών πνευματικών εξαρτημάτων έχει βιώσει τρία στάδια: σχεδιασμός αρμών, εισαγωγή τεχνολογίας και ανεξάρτητη ανάπτυξη. Τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τη ζήτηση της αγοράς, έχουν αναπτυχθεί πολλά νέα προϊόντα. Τα κοινά πνευματικά εξαρτήματα περιλαμβάνουν: ελλειπτικό κύλινδρο, παράλληλο κύλινδρο διπλής ράβδου, τηλεσκοπικό κύλινδρο πολλαπλών σταδίων, νέο κύλινδρο απόσβεσης υγραερίου, ενισχυτή κύλινδρο εξοικονόμησης ενέργειας, κύλινδρο κραδασμών, νέο κύλινδρο σύσφιξης, μειωτικό κύλινδρο πίεσης, πεπιεσμένο πεπιεσμένο αέρα, κ.λπ. Τα πνευματικά εξαρτήματα για ειδικούς σκοπούς περιλαμβάνουν: σύστημα καθαρισμού καυσαερίων αυτοκινήτου, σύστημα αερίου αυτοκινήτου φιλικό προς το περιβάλλον, σύστημα ελέγχου αέρα ανύψωσης παντογράφου ηλεκτρικής ατμομηχανής, ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα πέδησης αυτοκινήτου, ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ψεκασμού γράσου αμαξοστοιχίας υψηλής ταχύτητας, ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα υψηλής συχνότητας για κλωστοϋφαντουργίας και εκτύπωσης, ειδικός κύλινδρος για διακόπτη σιδηροδρόμου, ειδικός κύλινδρος για βαλβίδα αγωγού πετρελαίου και αερίου, ειδικός κύλινδρος για βιομηχανία αλουμινίου μαγνησίου, ειδικός κύλινδρος για μηχανήματα επεξεργασίας ξύλου, γραμμή παραγωγής ελέγχου αερίου για χρωματιστά πλακίδια τσιμέντου κ.λπ. Η ανάπτυξη και εφαρμογή αυτών των προϊόντων έχουν επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των πνευματικών προϊόντων και έχουν αποφέρει καλά οικονομικά οφέλη στις επιχειρήσεις.


Νέα προϊόντα αναπτύσσονται προς υψηλές και νέες τεχνολογίες, όπως ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες υψηλής συχνότητας, με συχνότητες λειτουργίας 10~30Hz και έως 40Hz, ανθεκτικότητα; 300 εκατομμύρια φορές, κοντά στο διεθνές επίπεδο. Η ανάπτυξη του πνευματικού ηλεκτρικού μετατροπέα έχει θέσει τα θεμέλια για την υλοποίηση του πνευματικού ηλεκτρικού ελέγχου ανάδρασης και έχει ανεβάσει την πνευματική τεχνολογία σε ένα νέο επίπεδο.


Στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, νέες τεχνολογίες, νέα υλικά και νέες διεργασίες χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο, όπως η εφαρμογή βιομηχανικών κεραμικών σε βαλβίδες αερίου, η οποία βελτιώνει σημαντικά την τεχνική απόδοση, την αξιοπιστία λειτουργίας και τη διάρκεια ζωής των βαλβίδων.


1.3 Το επίπεδο τεχνικού εξοπλισμού και η ποιότητα των προϊόντων της επιχείρησης γενικά βελτιώνονται

Σύμφωνα με ελλιπή στατιστικά στοιχεία, τα τελευταία χρόνια, περισσότερες από 40 μονάδες μέλη του Πνευματικού Κλάδου έχουν πραγματοποιήσει τεχνικούς μετασχηματισμούς σε διάφορους βαθμούς, βελτίωσαν το επίπεδο εξοπλισμού και διαδόθηκαν προηγμένο εξοπλισμό, όπως εργαλειομηχανές αριθμητικού ελέγχου.


Η δημιουργία ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας είναι το επίκεντρο της βελτίωσης της διαχείρισης της επιχείρησης τα τελευταία χρόνια. Οι περισσότερες από τις εταιρείες-μέλη έχουν περάσει την πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO9000. Η εσωτερική ποιότητα και η ποιότητα εμφάνισης πολλών εγχώριων πνευματικών εξαρτημάτων έχουν προσεγγίσει το εξωτερικό επίπεδο.


Όσον αφορά τα πρότυπα, η υποεπιτροπή πεπιεσμένου αέρα της Επιτροπής Τυποποίησης ανέφερε έξι εθνικά σχέδια διαμόρφωσης προτύπων το 2003, δύο από τα οποία εγκρίθηκαν από την Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης Τυποποίησης. Η Πνευματική Υποεπιτροπή συμμετείχε επίσης ενεργά στις εργασίες που εκδόθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης ISO.


Τα τελευταία δύο χρόνια, έχει μεταφράσει, αναθεωρήσει και ψηφίσει πέντε σχέδια διεθνών προτύπων, έχει ταξινομήσει όλα τα βιομηχανικά πρότυπα, τα εθνικά πρότυπα και τα διεθνή πρότυπα που σχετίζονται με την πνευματική και δημοσίευσε τον τρέχοντα κατάλογο αποτελεσματικών προτύπων, ο οποίος είναι χρήσιμος για τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν πρότυπα και να μετατραπεί στα διεθνή πρότυπα.


1.4 Η αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων έχει προσθέσει ζωτικότητα και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αναπτύσσονται

Οι στατιστικές δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου που έχουν μετατραπεί από κρατικές επιχειρήσεις σε μετοχικές επιχειρήσεις έχουν βιώσει μια περίοδο μεταρρύθμισης και προσαρμογής και οι περισσότερες από αυτές έχουν προσθέσει νέα ζωτικότητα. Το 2002, η αξία παραγωγής, η βιομηχανική προστιθέμενη αξία, τα έσοδα από τις πωλήσεις και τα κέρδη αυξήθηκαν σημαντικά σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.


Τα τελευταία χρόνια, οι επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό έχουν αναπτυχθεί ραγδαία και η κλίμακα, η αξία παραγωγής, οι πωλήσεις, τα κέρδη και το τεχνικό τους επίπεδο διαδραματίζουν ολοένα και πιο σημαντικό ηγετικό ρόλο στον κλάδο.


1.5 Η μεταρρύθμιση των επιχειρήσεων βαθμιαία εμβαθύνεται και το επίπεδο διαχείρισης βελτιώνεται περαιτέρω

Στον έντονο ανταγωνισμό της αγοράς, η επιχείρηση έχει ξαναμελετήσει την τοποθέτηση στην αγορά και έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο στην προσαρμογή της δομής του προϊόντος, στη βελτίωση της ροής της διαδικασίας, στην ενίσχυση της διαχείρισης κόστους κ.λπ. στόχος διαχείρισης κόστους, η οποία συμβάλλει στη διασφάλιση της ποιότητας και στη μείωση του κόστους. Ορισμένες επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν τη διαχείριση ERP.We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept